Nová zelená úsporám

Kdo může zažádat o dotaci 

-Pozn.: Žadatelé musí být v rodinném domě, rekreačním objektu nebo v bytě trvale hlášení déle než od 12.září 2022.

- PODMÍNKA ! Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobirají ke dni podání žádosti o dotaci na starobní důchod, nebo invalidní důchod 3. stupně, nebo v období mezi 12.9.2022 a dnem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení, nebo přídavek na dítě.

- Získat lze maximálně 150 000Kč, paušálně 12 000Kč na jeden kus výplně ( nebere se v potaz velikost ), na vchodové dveře maximálně 18 000Kč. 

 

Jak požádat o dotaci 

- Výhradně přes webové stránky systému https://zadosti.sfzp.cz/

Zažádat o dotaci

 

Podporována je výměna

stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří.

b) Podpora je poskytována paušálně na 1 kus okna. Okna ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považována za 1 kus. Sestava okna s balkonovými dveřmi je podporována jako 2 kusy.

c) Nově instalovaná okna musí mít zasklení izolačním 3-sklem a tloušťku rámu minimálně 80 mm nebo musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla UW ≤ 0,9 W/m2.K

d) V případě stávajících špaletových oken může být podpora poskytnuta na jejich celkovou opravu, při níž budou vnější křídla nahrazena novými (popř. repasovanými) s izolačním 2-sklem nebo 3-sklem.

e) Podpora se neposkytuje na výměnu garážových vrat a jiných typů výplní než jsou uvedené. 

 

Výměna vchodových dveří

a) Podporována je výměna stávajících vchodových dveří za nové. Na jiné typy konstrukcí nelze tuto podporu poskytnout. Sestavy ve stejném otvoru stavební konstrukce jsou považovány za 1 kus opatření

b) Podporované vchodové dveře musí mít tepelně-izolační výplň a případné zasklení musí být provedeno izolačním 2-sklem nebo 3-sklem nebo musí splňovat požadavek na součinitel prostupu tepla UD≤ 1,2 W/m2.K.

 

 

Máte dotazy ohledně dotací?

Kontaktujte nás